POŻEGNANIE LATA

Zapraszamy Państwa na Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny – POŻEGNANIE LATA
5 września 2021 r. teren za świetlicą

godz.14 –  W podziękowaniu za chleb – msza św. dziękczynna w kościele w Smardzowie
od godz.15 startujemy z dobrą zabawą dla małych, średnich i dużych. Każdy znajdzie coś dla siebie!!!

W programie:

archer tag – paintball w nowej odsłonie

laser tag – lubisz strzelać ta gra jest właśnie dla Ciebie

zmęczeni, ale zadowoleni z ekipą Piotra na zjeżdżalni i kulach do skakania

bezpieczna strefa dla dzieci – animacje z Asią (duże i małe bańki mydlane, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, piłeczkami, budowanie z klocków kreatywnych, zajęcia plastyczne z kolorową kredą, balonowe ZOO i wiele innych 

warkoczykowe stylizacje z Sylwią

zabawki, balonypopcorn, wata cukrowa.

Oprócz tego od godz.15 dostępny będzie: Punkt Spisu Ludności 2021 dla mieszkańców, którzy zechcą a jeszcze się nie spisali.

Zapraszamy !

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy uiszczać na indywidualny numer konta bankowego, w wysokościach i w terminach wskazanych w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało do wszystkich mieszkańców doręczone w roku 2020.Miesięczna wysokość opłaty, która została wskazana w/w zawiadomieniu obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 1190) od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują następujące stawki:1) 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi od jednej do czterech osób,2) 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi pięć i więcej osób. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami została umieszczona na stronie internetowej urzędu:http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?p=document…

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica,od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, odnotowujemy ogromny wzrost zużycia wody (nawet do 300 %). Przed nami dodatkowo zapowiadana fala upałów. Dlatego bardzo prosimy o racjonalne wykorzystywanie wody, przede wszystkim do celów bytowych oraz powstrzymania się w najbliższym czasie od podlewania trawników, ogródków czy też napełniania przydomowych basenów. Ograniczenie zużycia wody pitnej zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie okresowego wstrzymania dostawy wody.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku (budynki i lokale mieszkalne/niemieszkalne), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania, będzie miał obowiązek złożenia deklaracji.W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.Sposób składania deklaracji:- w formie elektronicznej, przez stronę:https://zone.gunb.gov.pl/– w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub wysyłając na adres urzędu).Terminy składania deklaracji:- 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,- 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.Deklaracje dostępne są na stronach internetowych urzędu, pod adresem:- dla budynków mieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=314– dla budynków niemieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=315Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa powyżej, wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( t.j. Dz. Urz. z 2021 poz. 554).

Informacja o ankiecie

Szanowni mieszkańcy Gminy Oleśnica

informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2021 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja źródeł ciepła i zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana przez wyłonioną w przetargu firmę „EkoDialog”, z którą gmina Oleśnica zawarła umowę. Ankieterzy będą wyposażeni w pisemne upoważnienia Wójta. Prosimy o zapoznanie się z ankietami i przygotowanie niezbędnych danych potrzebnych do ich wypełnienia, celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

Światłowód coraz bliżej

W związku z trwającymi na terenie gminy Oleśnica pracami mającymi na celu wykonanie sieci światłowodowej w ramach projektu „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód” zamieszczamy link do pobrania deklaracji: https://orange.binaries.pl/…/LPsfh/Deklaracja_klienta.pdf Dzięki wypełnieniu i wysłaniu deklaracji nie zostaniemy pominięci w trakcie projektowania przyłączy. Deklaracja powinna być fizycznie wysłana pocztą lub dostarczona do salonu Orange. Mapa pokazująca obecny zasięg sieci pod linkiem: https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/

Narodowy Spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie www.spis.gov.pl

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz:

https://stat.gov.pl/…/pytanie-o-narodowy-spis…/

zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe. Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.Od bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników nie będą wysyłane spersonalizowane wnioski papierowe. Nie będzie także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zaleca się, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura powiatowe ARiMR, umówili się telefonicznie na konkretny termin i nie zwlekali ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili. Pozwoli to uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników Agencji. Ponadto, wniosek złożony bez zbędnej zwłoki oznacza szybciej wypłacone pieniądze na konto rolnika”.