Smardzów, gmina Oleśnica  
OFICJALNA STRONA WSI SMARDZÓW  
  

 
 

Strona ta ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym jako źródło najnowszych wiadomości, ale także bliższego poznania historii naszej miejscowości.
Archiwum wszystkich odnotowanych wydarzeń zobaczysz w zakładce Kalendarz.

 

(21.02.2015) Kilka informacji z tablicy ogłoszeń:

(15.02.2015) Podziękowanie dla Mieszkańców od Pani Sołtys Agnieszki Podobińskiej.
Drodzy Mieszkańcy Smardzowa!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Smardzowa za tak liczny udział w wyborach na Sołtysa i Radę Sołecką, które odbyły się 13.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Smardzowie.
Chcę ze swej strony zapewnić, że jestem osobą otwartą, wrażliwą na każdy głos, odważną w podejmowaniu wyzwań, wierzącą w dobrą współpracę z Radą Sołecką oraz z mieszkańcami. Razem z Radą Sołecką postaramy się zbudować zespół, który będzie chętnie i owocnie pracował na rzecz wioski, by godnie ją reprezentować.
Z poważaniem
Agnieszka Podobińska

13 lutego mieszkańcy Smardzowa wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką
W wyborach głosowało 136 osób, na dwie zgłoszone kandydatury: Agnieszkę Podobińską i Małgorzatę Święch (która ubiegała się o ponowny wybór na sołtysa), stosunkiem głosów 65:70 wybory wygrała Agnieszka Podobińska (jeden głos był nieważny). Do rady sołeckiej zgłoszono 6 kandydatów, z których podczas głosowania wybrano czterech. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli: Łukasz Rachel (60 głosów), Zenon Staszewski (45 głosów), Monika Horyniecka (40 głosów) oraz Krzysztof Cieślak (38 głosów). W wyborach Rady Sołeckiej uczestniczyły 73 osoby.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali: z ramienia Gminy Krzysztof Skórzewski, Tadeusz Kunaj, Wiesław Podczaszyński. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Maria Klonowska, Zbigniew Rachel i Paweł Kopczyński.

(04.02.2015) Wybory Sołtysa, zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Oleśnica, zostały wyznaczone na 13 lutego 2015 o godzinie 16:30 w świetlicy. Mieszkańcy jednak wnioskują o zmianę tego terminu i dlatego 03 lutego został złożony do Urzędu Gminy wniosek mieszkańców o przesunięcie godziny wyborów z 16:30 na nie wcześniejszą niż 19:00 lub inny termin z godziną nie wcześniej niż o 19:00. Mieszkańcy podkreślają we wniosku, że wielu z nich jest czynnych zawodowo poza miejscem zamieszkania i nie zdoła dotrzeć na wybory w określonym przez Wójta czasie. Kto może brać udział w głosowaniu.

(14.01.2015) Zapraszamy na bal karnawałowy do świetlicy w Smardzowie 7 lutego 2015. Koszt 160 zł/ para. Organizator Stowarzyszenie dla Smardzowa zapewnia bogato zastawione stoły, obiad i 3 ciepłe posiłki oraz muzykę na żywo. Zapisy pod numerami telefonów 662 614 656 lub 668 130 219.

(14.01.2015) Zapraszamy na Ferie do świetlicy w Smardzowie, juz 19.01.2015!

(12.01.2015) Zapraszamy wszystkie dzieci oraz babcie i dziadków na karnawałowy bal przebierańców połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Zabawa rozpocznie się o godzinie 16 w niedzielę 18 stycznia w świetlicy. W programie: konkursy i zabawy, nagroda za najlepsze przebranie oraz poczęstunek.

(03.01.2015) Harmonogram wywozu odpadów selektywnie zebranych na rok 2015.

(03.01.2015) Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2015.

(09.11.2014) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014, przedstawienie kandydata do Rady Gminy Oleśnica Krzysztofa Cieślak.

(09.11.2014) Informator Gminy Oleśnica, październik 2014

(03.10.2014) GMINA OLEŚNICA: W dniach 24-25 listopada 2014r. na terenie całej Gminy Oleśnica odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Prosimy mieszkańców o wystawienie odpadów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego.

(03.10.2014) OLESNICA GOK Zaprasza na Koncert KAPELI SMYKI 09.11.2014, godz.17.00, Sala widowiskowa MOKiS w Oleśnicy. Informacja o bezpłatnych wejściówkach: 71 314 02 38

(27.09.2014) Zapraszam do obejrzenia zdjęć z otwarcia świetlicy wiejskiej po remoncie.

(22.09.2014) Odbyło się zebranie wiejskie na którym ustalono cele finansowania z Funduszu Sołeckiego w 2015 roku. Kwotę 17.325,59 zł podzielono następująco:
1) siatki sportowe na małe bramki 500 zł
2) doposażenie świetlicy (przede wszystkim kuchni) 10.000 zł
3) zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól 6.825,59 zł
Podczas spotkania podano również propozycje do budżetu gminnego na przyszły rok dot. Smardzowa:
- dokończenie drogi z kostki (na ulicy za boiskiem)
- powiększenie parkingu koło kościoła
- remont dróg dojazdowych do pól
- postawienie znaków zakazu postoju na osiedlach
- utwardzenie terenu za boiskiem z wykorzystaniem materiału z odzysku
- remont lub wymiana przystanku autobusowego w kierunku Wrocławia

(17.08.2014) Remont świetlicy wiejskiej na ukończeniu. Zobacz zdjęcia z wykonanego remontu i otoczenia świetlicy.

(23.04.2014) Jaskot Agro Tour - 26.04.2014 - informacja ze strony firmy Jaskot
26 kwietnia, o godzinie 12.00 organizowany będzie pokaz maszyn rolniczych w miejscowości Smardzów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Podczas pokazu zaprezentujemy, jak w trakcie pracy sprawdzają się następujące maszyny:
Zetor Proxima Power 110 + Pług Sukov Junior Roto Spring 3+1
Zetor Forterra 140 HSX + Wały Tytan firmy Expom (szerokość 6,3 m) z włóką hydrauliczną
Ponadto będą mogli Państwo zapoznać się z takimi ciągnikami, jak Zetor Major 80, Proxima Power 90, Forterra 120 oraz z ładowarką Merlo 25.6.
Dla zainteresowanych przygotowaliśmy atrakcyjne ceny na powyższe maszyny.
Serdecznie zapraszamy!

(06.04.2014) Nowe gniazdo bocianie czeka na lokatorów
29.03.2014 w godzinach porannych zainstalowane zostało nowe gniazdo dla naszych bocianów. Dotychczasowe gniazdo spadło z drzewa podczas wichury i nie nadawało się do ponownego wykorzystania, więc Stowarzyszenie dla Smardzowa zbudowało nowe gniazdo według specjalnego projektu. Koordynatorem akcji był Robert Skowron. Podczas próby posadowienia gniazda okazało się, że drzewo które dotychczas służyło za podporę jest spróchniałe i nie utrzyma nowego lokum dla boćków, dlatego wybrano inną lokalizację w pobliżu poprzedniego miejsca. W zainstalowaniu gniazda pomogli mieszkańcy oraz zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Oleśnicy - za co serdecznie dziękujemy. Zdjęcia na stronie Stowarzyszenia dla Smardzowa.

(06.04.2014) Na stronie Gminy Oleśnica opublikowano wynik przetargu na remont naszej świetlicy, przetarg wygrał Zakład Remontowo- Budowlany Bogdan Jaroszewski z Bierutowa. Podczas remontu prowadzone będą roboty budowlane; roboty murarskie; przebudowa budynków; roboty w zakresie instalacji budowlanych; hydraulika i roboty sanitarne; instalacja co; roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ; tynkowanie; roboty w zakresie stolarki budowlanej; pokrywanie podłóg i ścian; roboty malarskie, przebudowane zostanie wnętrze świetlicy. Projekt. Zakończenie prac planowane jest na 22.08.2014 roku. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Gminy Oleśnica.

(06.04.2014) Harmonogram wywozu odpadów komunalnych kwiecień - grudzień 2014.

(17.03.2014) Akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Zobacz harmonogram.

(17.03.2014) Mobilny Punkt Informacji
24 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica odbędą się konsultacje na temat możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. W godzinach 10.00 - 13.00 dyżur będzie pełnić konsultantka Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się czy planowany projekt ma szansę na dofinansowanie, jakie są podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie oraz gdzie szukać szczegółowych informacji o dotacjach na Dolnym Śląsku.
Zapraszamy zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, a w szczególności osoby, które planują założenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.
Mobilny Punkt Informacji będzie funkcjonował w godzinach 10.00-13.00, w sali nr 18 (sala narad) Urzędu Gminy Oleśnica.

(24.02.2014) Dziękuję Marcie i Marcinowi Dawidowskim za wsparcie finansowe naszej strony. Przyjaciele smardzow.org.pl oficjalnie zasiadają w Honorowej Loży Sponsora.

(21.01.2014) Osobowość Roku 2013 ze Smardzowa?
Do plebiscytu zostały zgłoszone kandydatury Katarzyny Ignaszak i Jacka Pacyna. Głosy można oddawać na specjalnych kuponach z Oleśniczanina oraz poprzez SMS. Szczegóły na stronie olesnica.naszemiasto.pl

(04.01.2014) Farmy wiatrowej w Smardzowie nie będzie.
Wielki sukces mieszkańców Smardzowa i Stowarzyszenia dla Smardzowa.
Z wielką przyjemnością informujemy o wygranej mieszkańców Smardzowa w walce z wiatrakami. Na stronie internetowej Gminy Oleśnica zostało opublikowane Zarządzenie nr 108/13 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów oraz w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów. Ogółem złożono 283 uwagi do MPZP, z czego 267 uwag dotyczyło wykreślenia z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych, a w szczególności wykreślenie z planu dla Smardzowa §13 pkt. 18 lub, jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 3,0 km od zabudowy mieszkaniowej. W opublikowanym zarządzeniu czytamy, że uwagi dot. wykreślenia z planu dla wsi Smardzów możliwości budowy farmy wiatrowej zostały przez Wójta UWZGLĘNIONE, a jako komentarz podano, że „projekt planu miejscowego dla wsi Smardzów nie przewiduje lokalizacji elektrowni wiatrowych”. Warto zaznaczyć, że uwagi sprzeciwu dla farmy wiatrowej zgłoszono po raz drugi – wcześniej nie zostały one uwzględnione. W listopadzie ponownie wyłożono plan zagospodarowania dla wsi Smardzów, który wciąż zwierał lokalizację farmy wiatrowej na terenie wsi. Jak widać konsekwentne działanie mieszkańców Smardzowa w dążeniu do celu daje wymierne rezultaty. Wspólne działanie daje efekty skali niewyobrażalne dla jednego człowieka. Mieszkańcom udało się wywalczyć zmiany w planie zagospodarowania dla Smardzowa.
Stowarzyszenie dla Smardzowa cały czas brało bardzo czynny udział w dążeniach do likwidacji zapisów o możliwości budowy farmy wiatrowej w naszej miejscowości. Członkowie Stowarzyszenia byli osobiście zaangażowani w sprawę wiatraków w Smardzowie. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania dla członków Stowarzyszenia, sympatyków oraz wszystkich mieszkańców za wspólne działanie, zaangażowanie, determinację i ogrom pracy wykonany na rzez naszej wsi w sprawie wiatraków. Razem możemy więcej! Zarządzenie i załaczniki.

(04.01.2014) Harmonogram odbioru odpadów - II, III, IV kwartał 2014 r.


 


 
 

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach

Moja Oleśnica

Oleśniczanin

Panorama Oleśnicka

 
Copyright © 2013 SMARDZOW.ORG.PL
  Design by Robert Skowron