Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego do pobrania w Urzędzie Gminy Oleśnica lub na stronie internetowej: http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=17&nid=4142&m=p . Cena brutto 1 tony nie przekroczy 2000 zł. Wnioski składa się w godzinach pracy urzędu osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wnioski opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufania lub podpisem osobistym).