Archiwum kategorii: Bez kategorii

Nowa inwestycja w Smardzowie dobiegła końca

Dobiegła końca realizacja nowej inwestycji w postaci miejsca spotkań
dla mieszkańców. Wszystko stało się możliwe dzięki otrzymaniu przez
KGW „Smardzowianie” ze Smardzowa od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.  kwoty 20.000zł w ramach grantu „WzMOCnij
swoje otoczenie” na realizację projektu* „Spotkania przy ognisku w
Smardzowie”.
Tuż za świetlicą zagospodarowany został teren po byłym placu zabaw.
Miejsce to zostało utwardzone, wyposażone w ławki do siedzenia,
palenisko przeznaczone do zorganizowania ogniska lub grilla. Ławki
zostały ustawione wokół paleniska tak, aby umożliwić jak najlepszą
komunikację pomiędzy uczestnikami zaplanowanego wydarzenia. Z myślą o
tym projekcie, pomiędzy budynkiem świetlicy wiejskiej a miejscem na
ognisko i grilla powstała zadaszona część, w której będzie można
przechowywać w okresie zimowym ławki, stoły, parasole.
Dzięki otrzymanemu grantowi z Polskich Sieci Elektroenergetycznych
S.A. nasze otoczenie zgodnie z założonym celem znacząco się wzmocniło.
Już od wiosny KGW „Smardzowianie” ze Smardzowa wraz z Radą Sołecką
planuje zorganizować szereg spotkań i imprez integrujących środowisko
lokalne, by wpłynąć pozytywnie na rozwój relacji pomiędzy rdzennymi a
napływającymi mieszkańcami Smardzowa – naszej wspólnej przestrzeni.
Chcemy, by to miejsce było tym, gdzie będzie można połączyć miłe z
pożytecznym, z jednej strony miło spędzić czas a z drugiej, by
porozmawiać, wymienić się refleksami i poglądami.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego do pobrania w Urzędzie Gminy Oleśnica lub na stronie internetowej: http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=17&nid=4142&m=p . Cena brutto 1 tony nie przekroczy 2000 zł. Wnioski składa się w godzinach pracy urzędu osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wnioski opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufania lub podpisem osobistym).

Dożynki 2022 w Smardzowie

Dożynki w Smardzowie (teren za świetlicą)

4 września 2022 r.


W programie:

godz. 15.00 – msza Święta Dziękczynna polowa (na placu za świetlicą)
godz.16 – uroczyste otwarcie dożynek, tradycyjne obrzędy dożynkowe
godz.16.30 – występ zespołu Różyczki
godz.17 – występ zespołu Uśmiech
godz.17.30 – występ zespołu Tańca Ludowego Długołęka
godz.18.30 – występ Chóru Sołtysów Dyszkant

od godz.19.30 zabawa taneczna z zespołem Conti


Atrakcje towarzyszące: konkursy z nagrodami dla mieszkańców, strefa dla dzieci, gastronomia