Archiwum kategorii: Wiadomości z Gminy

Pomoc dla Ukrainy

W związku z obecną sytuacją występującą na Ukrainie, prosimy Mieszkańców gminy Oleśnica o rozważnie możliwości przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Każda osoba, która ma możliwość zakwaterowania uchodźców, proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Oleśnica telefonicznie: 713 140 212 lub mailowo: zarzadzaniekryzysowe@olesnica.wroc.pl

Deklaracja dla źródeł ciepła

Informujemy, że termin złożenia deklaracji dla źródeł ciepła (CEEB), które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. mija 30 czerwca 2022 r.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości (dotyczy budynków jednorodzinnych), w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujacy lub właściciel).