Transport w czasie wyborów

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych dla wyborców

7 kwietnia 2024 r., w dniu wyborów samorządowych, Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica (KAGO) zapewnia transport osób ujętych w spisie wyborców do lokali i transport powrotny.

Siedem linii komunikacyjnych KAGO (G1 – G7), podczas dwóch pełnych kursów, zabierze wyborców z wszystkich wsi, osad, kolonii i przysiółków oddalonych od lokali wyborczych o 1,5 km.

Rozkłady jazdy KAGO znajdują się na gminnych tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz na przystankach autobusowych. Zbiorczy rozkład dla wyborców z poszczególnych miejscowości zamieszczamy poniżej.