Pomoc dla pogorzelców ze Smolnej

Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej „POMOC DLA POGORZELCÓW ZE SMOLNEJ” informuje, że od dnia 01 marca 2019r. do dnia 08 marca 2019r. przeprowadzona będzie zbiórka środków pieniężnych do puszki, która umieszczona jest w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc w odbudowaniu, remoncie i wyposażeniu domów po pożarze w Smolnej.
Wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc dla rodzin poszkodowanych serdecznie dziękujemy.

Podziękowanie dla Wyborców od Agnieszki Podobińskiej sołtysa na kadencję 2019-2024

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Smardzowa, którzy przybyli, by wziąć udział w wyborach na sołtysa. Dziękuję szczególnie tym, którzy mi zaufali i  oddali głos na moją osobę. Poczynię wszelkie starania, by z całą Radą Sołecką dbać o rozwój naszej „małej ojczyzny” dla dobra wszystkich mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Podobińska

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

22 lutego 2019r. podczas zebrania wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Smardzowie, przewagą jednego głosu, Sołtysem sołectwa Smardzów wybrana została obecna Sołtys Pani Agnieszka Podobińska.
Kontrkandydatami byli Pani Marta Wrzaszczak i Pan Marcin Piaseczny.
Podczas zebrania zgłoszono sześciu kandydatów do Rady Soleckiej. Trzech członków Rady Sołeckiej zostało wybranych w pierwszej turze głosowania, czwartego wyłoniło kolejne głosowanie, ponieważ dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów.
Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani, w pierwszej turze głosowania:
Mirosław Hołd, Łukasz Rachel, Agnieszka Kras. Skład nowej Rady Sołeckiej uzupełnił Kazimierz Staroń wybrany w dogrywce.
Pani Sołtys i Razie Sołeckiej życzymy wielu sukcesów a mieszkańcom dziękujemy za bardzo wysoką frekwencję.