Podziękowanie dla Wyborców od Agnieszki Podobińskiej sołtysa na kadencję 2019-2024

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Smardzowa, którzy przybyli, by wziąć udział w wyborach na sołtysa. Dziękuję szczególnie tym, którzy mi zaufali i  oddali głos na moją osobę. Poczynię wszelkie starania, by z całą Radą Sołecką dbać o rozwój naszej „małej ojczyzny” dla dobra wszystkich mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Podobińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *