Deklaracja dla źródeł ciepła

Informujemy, że termin złożenia deklaracji dla źródeł ciepła (CEEB), które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. mija 30 czerwca 2022 r.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości (dotyczy budynków jednorodzinnych), w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujacy lub właściciel).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *