Archiwum kategorii: Bez kategorii

Podziękowanie dla Wyborców od Agnieszki Podobińskiej sołtysa na kadencję 2019-2024

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Smardzowa, którzy przybyli, by wziąć udział w wyborach na sołtysa. Dziękuję szczególnie tym, którzy mi zaufali i  oddali głos na moją osobę. Poczynię wszelkie starania, by z całą Radą Sołecką dbać o rozwój naszej „małej ojczyzny” dla dobra wszystkich mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Podobińska

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

22 lutego 2019r. podczas zebrania wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Smardzowie, przewagą jednego głosu, Sołtysem sołectwa Smardzów wybrana została obecna Sołtys Pani Agnieszka Podobińska.
Kontrkandydatami byli Pani Marta Wrzaszczak i Pan Marcin Piaseczny.
Podczas zebrania zgłoszono sześciu kandydatów do Rady Soleckiej. Trzech członków Rady Sołeckiej zostało wybranych w pierwszej turze głosowania, czwartego wyłoniło kolejne głosowanie, ponieważ dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów.
Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani, w pierwszej turze głosowania:
Mirosław Hołd, Łukasz Rachel, Agnieszka Kras. Skład nowej Rady Sołeckiej uzupełnił Kazimierz Staroń wybrany w dogrywce.
Pani Sołtys i Razie Sołeckiej życzymy wielu sukcesów a mieszkańcom dziękujemy za bardzo wysoką frekwencję.

Komunikat

Od stycznia 2019 r.

Urząd Gminy Oleśnica w każdą środę czynny od godziny 7:45-17:00;

GOPS w Oleśnicy w każdą środę będzie czynny od godziny 7:00- 17:00;

Punkt obsługi klienta GPK Sp. z o.o. znajdujący sie w budynku UGO w każdą środę czynny od godziny 7:45- 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

Podziękowania dla wyborców

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Smardzowa
W niedzielę 21 października dzięki Waszym głosom zostałam wybrana radną Rady Gminy Oleśnica, za co pragnę gorąco podziękować. Zaufanie jakim mnie obdarzyliście zobowiązuje, dlatego zawsze będę otwarta na opinie i uwagi każdego mieszkańca Smardzowa oraz problemy, które z całą stanowczością będę starała się rozwiązywać zgodnie z dewizą  ,,Pomagać i służyć drugiemu człowiekowi”.
Obiecuję, że nie opuszczę Was w dzień po wyborach i przekonam, że warto było mi zaufać i oddać na mnie swój głos.
w podziękowaniu
Agnieszka Podobińska