strategia rozwoju gminy – konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2021-2030. Gmina Oleśnica finalizuje prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wypełnienie ankiet na etapie prac nad dokumentem. Przed nami konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii, które potrwają od 22 kwietnia do 26 maja bieżącego roku. W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy Oleśnica w ciągu najbliższych lat, a celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących w/w projektu, dzięki czemu można będzie do niego wprowadzić ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zachęcamy do składania ich za pomocą dedykowanego formularza, który po wypełnieniu można dostarczyć do Urzędu w formie tradycyjnej bądź elektronicznej:- formularz uwag pisemny – dostępny w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu). Należy go (po zeskanowaniu) przesłać na adres mailowy: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica albo złożyć w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) z dopiskiem „Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje społeczne”,- formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej i BIP Gminy Oleśnica.Formularze wraz z elektroniczną wersją Projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 dostępne są pod linkami:http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=3&nid=3621&m=phttp://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=941Zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącego projektu Strategii, które odbędzie się 12 maja w godzinach 15’00-17’00 w Sali nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkania proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (online).Projekt Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 dostępny będzie w okresie konsultacji również w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) w godzinach pracy Urzędu Gminy Oleśnica.Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *