Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy uiszczać na indywidualny numer konta bankowego, w wysokościach i w terminach wskazanych w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało do wszystkich mieszkańców doręczone w roku 2020.Miesięczna wysokość opłaty, która została wskazana w/w zawiadomieniu obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 1190) od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują następujące stawki:1) 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi od jednej do czterech osób,2) 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi pięć i więcej osób. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami została umieszczona na stronie internetowej urzędu:http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?p=document…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *