Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku (budynki i lokale mieszkalne/niemieszkalne), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania, będzie miał obowiązek złożenia deklaracji.W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.Sposób składania deklaracji:- w formie elektronicznej, przez stronę:https://zone.gunb.gov.pl/– w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub wysyłając na adres urzędu).Terminy składania deklaracji:- 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,- 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.Deklaracje dostępne są na stronach internetowych urzędu, pod adresem:- dla budynków mieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=314– dla budynków niemieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=315Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa powyżej, wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( t.j. Dz. Urz. z 2021 poz. 554).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *