Informacja o ankiecie

Szanowni mieszkańcy Gminy Oleśnica

informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2021 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja źródeł ciepła i zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana przez wyłonioną w przetargu firmę „EkoDialog”, z którą gmina Oleśnica zawarła umowę. Ankieterzy będą wyposażeni w pisemne upoważnienia Wójta. Prosimy o zapoznanie się z ankietami i przygotowanie niezbędnych danych potrzebnych do ich wypełnienia, celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *